Hadsten Handel står for aktiviteter i byen.
Desuden arbejder foreningen bl.a. med byudvikling og forskellige samarbejder til gavn for borgere og forretningsdrivende.

HADSTEN - DIN & MIN BY

Hadsten er en handelsby, og det skal den blive ved med at være. Uden butikslivet bliver Hadsten blot en søvnig forstad til Aarhus. Byen har uddannelsesinstitutioner, der tiltrækker mange unge. Der er gode transportforbindelser til byen – og lige så gode forbindelser ud af byen. Det er vigtigt, at vi synliggør byens muligheder, både for borgerne i byen og for oplandet. Læs mere om vores by og forening her:

Shopping

Markedsføring

Bymidten 

Hadsten Handel

Samarbejde

Fremtidens bymidte er en shopping destination

I Hadsten kan man naturligvis lige købe det, man står og mangler i en fart. Men en handelsby skal tilbyde mere end det. Den skal være en shopping destination.

En shopping destination afsætter man tid til. man skal kunne gøre en tur ud af det. Man kommer sjældent alene, og der skal også være noget for ledsagerne, hvad enten det er veninderne, børnene eller manden. Der skal være noget at se på og foretage sig for alle. Der skal være steder at hænge ud og noget godt at spise.

Når vi betragter bymidten som en shopping destination, så er antallet af butikker afgørende. Gerne flere butikker, der sælger de samme typer varer. Når kunderne vælger shopping destination gør de det nemlig bl.a. ud fra sandsynligheden for, man finder noget, man kan bruge.

Derfor er det altafgørende Hadstens fortsatte eksistens som handelsby, at vi bevarer antallet af butikker og helst også tiltrækker nye butikker til byen.

Markedsføring og kommunikation.


Jo bedre forberedt, kunder, borgere og besøgende i Hadsten er på, hvad vores bymidte tilbyder, jo større sandsynlighed er der for, at de finder det, de søger og ikke går forgæves. Derfor skal vi forberede dem bedst muligt gennem vores markedsføring og kommunikation.

Lokalavisen er fortsat et vigtigt medie, når vi skal nå de mange lokale, der bruger byen. Vi har godt fat i byens ældre, der i stort omfang bruger de lokale butikker, og det skal vi fastholde.

Det er dog vigtigt, at vi er opmærksomme på de nye medier, og at vi altid kommunikerer med borgere, kunder og besøgende i byen på en moderne måde, der opleves relevant. Vi skal være til stede på de platforme, hvor vores målgruppe er. Det betyder, at vi altid skal være med på, hvad der foregår på nye medier, hvorvidt det er relevant for os at være til stede på dem, og hvordan vi mest effektivt når vores målgrupper.

Hadsten er lykkeligvis en by, der vokser. Der er masser af potentiale i tilflytterne, men det kræver, at de ved, hvad byen har at tilbyde, og at de hurtigt føler sig hjemme. Det er ikke givet, at de aktivt opsøger os, så vi skal opsøge dem. Vi skal  arbejde målrettet med at ramme særligt yngre tilflyttere til Hadsten med vores kommunikation. De skal introduceres til byens muligheder og bydes velkommen.

Når man søger efter aktiviteter i byen, skal de altid være nemme at finde. I Hadsten skal man aldrig være i tvivl om, hvad der foregår, og hvornår det foregår.

Digitale infostandere (pyloner) kan styrke vores markedsføringsplatform og skabe bedre kommunikation til borgere, der via skærmene konstant vil blive mindet om, at der nu igen foregår noget i Hadsten og Favrskov Kommune som helhed, hvad enten afsenderen er kommunen, foreningerne eller handlen.

Den interne kommunikation skal også styrkes. Medlemmerne skal altid vide, hvad der foregår i Hadsten Handel.

Alle vil gerne være del af en succes, og derfor skal vi fokusere på de gode historier om Hadsten, og vi skal tale pænt om hinanden over for kunderne og henvise til hinanden. Vi skal skabe en kultur, hvor vi taler byen op.

Vi skal fange potentielt negative historier og komme dem i møde. Vi har fælles mission i at bevare og udbygge vores image som handelsby.

Bymidten i Hadsten.

Hadsten bymidte trænger til et løft, så den opleves mere attraktiv og spændende at besøge. Vi kan og skal selv bidrage ved at tage ejerskab for områderne foran vores butikker. Når vi selv tager ansvar, smitter det positivt af på borgere og gæster i byen.

Hvordan kan vi hver især gøre vores lille del af bymidten mere indbydende og attraktiv?

Bymidten opleves som delt i to på grund af jernbanen. Det er en vanskelig problemstilling, men handlen i byen bør i alle tilfælde fortættes og holdes så samlet som muligt på længere sigt. Det betyder også, at evt. aflastningscentre skal tænkes, så de styrker Hadsten som handelsby i stedet for at sprede handlen yderligere.

Som nævnt har vi et godt udvalg af butikker, men det er vigtigt at udvide udvalget, så kunderne ikke oplever at gå forgæves, for så vil de søge andre steder hen. Aktuelt kunne byen godt bruge flere udespisnings muligheder, særligt til brunch (café), og aften (restaurant).

Vi vil være opmærksomme på behovet og muligheden for etablering af egnede butikslokaler i bymidten

DEN AKTIVEREDE BYMIDTE
Der er grund til at forvente, at trafikken i butikkerne i mindre og mellemstore byer falder i de kommende år alene på grund af nethandlen. Trafikken – ikke nødvendigvis omsætningen. Men et fald i trafikken vil betyde, at bymidten bliver mindre attraktiv, simpelthen fordi mennesker tiltrækker mennesker. Derfor er vi nødt til at give folk nye grunde til at besøge bymidten – og den opgave kan detailhandlen ikke løse alene.

Her er kommunen nødt til at være en aktiv partner og nødt til at tænke i, hvordan vi finder nye måder at anvende bymidten på, der samtidig understøtter detailhandlen. Kommunen må f.eks. gerne prioritere at placere aktivitetsskabende tiltag midt i byen.

Hvis Hadsten skal være spændende og attraktiv at opholde sig i, skal alle områder i bymidten aktiveres. Det betyder, at de hver især skal være behagelige opholdsrum eller tilbyde noget at foretage sig, uden at man behøver besøge butikkerne. Udearealerne skal appellere til aktiv brug eller til hygge.

Vi har brug for mere grønt og for steder at hænge ud og slå sig ned. Åen bør sættes mere spil, så man kan bruge den til forskellige aktiviteter.

Generelt bør der ikke findes “passive pladser” i byen, hvor man intet kan foretage sig. Byens pladser bør støtte op om borgernes personlige projekter for det gode liv. Forventningerne til det gode liv ændrer sig løbende, og derfor skal løsningerne være fleksible, så de kan laves om og tilpasses ændringer i livsstil.

Hadsten Handel.

Når man er afhængig af frivillige kræfter, er det vigtigt  at udnytte de individuelle kompetencer bedst muligt. Desuden motiveres man bedst af at have ansvar for områder, man brænder for. Derfor har vi opdelt Hadsten Handels bestyrelse i to fokusområder: Aktiviteter og strategi.

Aktivitetsdelen fokuserer på Hadsten Handels events i løbet af året. Den strategiske del holder fokus på udvikling af byen og foreningen.

Ca. tre fjerdedele af byens butikker er medlemmer af Hadsten Handel. Vi vil gerne have alle, og vi vil gerne have flere til at tage ejerskab til foreningen. Vi er afhængige af hinanden, og en virksomheds succes er til gavn for os alle.

Vi har rent praktisk brug for flere hænder til at hjælpe til, og vi har behov for mere innovation i foreningen. Flere aktive medlemmer er nødvendigt, hvis vi for alvor skal fremtidssikre byens handel. Derfor skal vi arbejde på styrke sammenholdet i foreningen.

Vi skal gøre det ved at skabe et positivt fællesskab, man har lyst til at være med i, og ingen butiksdrivende skal være i tvivl om fordelene ved at deltage i en aktiv handelsstandsforening.

Vores events og aktiviteter skal have mere fælles retning og struktur. Nogle events er karakteristiske for stort set alle handelsbyer, f.eks. Open By Night. Dem skal vi naturligvis have, for de fungerer godt for både butikker og kunder.  Men vi skal derudover arbejde på at skabe events, som er unikke for Hadsten eller udføres på en måde, som er umiskendelig “hadstensk”. Vi benytter ”Hadsten – Din og Min by” som gennemgående overskrift i alle vores aktiviteter.

Favrskov Gavekortet er en god mulighed for at holde kunderne i kommunen. Det må gerne opleves mere eksklusivt gennem et flottere design, så kortet i sig selv er en gave, man er glad for at give og modtage. Favrskov Gavekortet skal markedsføres bedre, og vi skal synliggøre bedre, hvor gavekortet kan købes.

Samarbejde gør alle stærkere.

Hadsten handel bidrager til  det aktive lokalsamfund, og vi understøtter det gennem samarbejde med alle relevante aktører.

Samarbejdet med kommunen skal vedligeholdes og sættes i system, så det ikke bliver afhængigt af personlige relationer. Samarbejdet skal derfor sættes i rammer, så det  kan videreføres af nye bestyrelsesmedlemmer i Hadsten Handel.

Vi bør undersøge på mulighederne for at få detailhandlen med i Favrskov Erhvervsråd, hvis det kan tilføre flere ressourcer til vores område.

Lokalt skal vi styrke samarbejdet med foreningslivet, erhvervslivet i andre brancher, lokale netværk og kulturområdet.

Sundhedshuset er en central og vigtig aktør i bymidten, som vi skal have et tæt samarbejde med. Her færdes mange mennesker dagligt både i centret og i motionscentret. Den nye bager betyder, at det også er et sted, man opholder sig.

HANDLEN I FREMTIDEN
Detailhandlen kan sagtens trives i en by som Hadsten i fremtiden. Det kræver dog, at butikkerne altid tilbyder varer, service, oplevelser og måder at handle på, der er relevante i moderne menneskers tilværelse i en verden, hvor alle har nem adgang til de varer, de ønsker, døgnet rundt på mobiltelefonen. Vi kan ikke matche nettes tilgængelighed, men vi kan arbejde på altid at forstå de skiftende værdier, der driver mennesker, når de beslutter sig for, hvad de vil købe, hvordan de vil købe det, hvornår de vil købe det, og af hvem de vil købe det.

Moderne mennesker tiltrækkes af og samles om holdninger og værdier. Vi motiveres af at være med til at gøre en forskel. Vi tror derfor, det er vigtigt, at Hadsten som by i fremtiden har en stærk værdimæssig  profil, der samler både byen og handlen. Vi vil som handlende derfor gerne lægge os i spidsen for, at vi tydeligt viser, at Hadsten går op i bæredygtighed.

Man tegner ikke en skarp profil fra dag til dag. Det sker over adskillige år, hvor vi sammen flytter os og inddrager alle omkring os i, hvad der foregår – og inviterer dem til at være med.